Noelia Barsi (ARG) & Giorgio Regnoli logo
Amigos del Tango Ry

Noelia Barsi (ARG) & Giorgio Regnoli

May 25, 2018 - March 27, 2018

Reservations are closed

Reservations for this event are closed.

 

Event description
Noelia Barsi (ARG) & Giorgio Regnoli
Helsingissä / In Helsinki
El Ático, Kumpulantie 1
25.-27.5.2018
Tunteja pe-su + milonga la 26.5. / Workshops Fri-Sun + milonga on May 26.

järjestää/organised by Amigos del Tango, Helsinki
www.tango.fi

FINNISH (ENGLISH BELOW)

KYSYMYKSIÄ ILMOITTAUTUMISESTA:

Täytyyko minun ilmoittautua parin kanssa?

Kaikille tunneille *paitsi* soolotekniikkaan ilmoittaudutaan parin kanssa. Voit ilmoittautua paritunneille yksin, mutta osallistumisesi vahvistuu vasta sitten, kun sopiva pari on löytynyt. Kannattaa siksi olla aktiivinen ja etsiä tanssikaveria esimerkiksi tunneilta ja milongoista. Ilman pariakin kannattaa ehdottomasti tulla huippuopettajan soolotekniikkatunnile ja sen jälkeen iltamilongaan!

Maksammeko parini kanssa tunneista yhdessä vai erikseen?

Paritunneille ilmoittaudutaan yhdessä ja pyydämme, että tanssiparin yksi osapuoli maksaa molempien osuudet tunneista.

Voinko ilmoittautua miniseminaariin vain yhtenä päivänä?

Kyllä voit. Molemmille tunneille osallistuminen on erittäin suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. Kahden oppitunnin rakenne tuo oppimiseen jatkuvuutta ja mahdollistaa kullekin ryhmälle intensiivisen, keskittyneen työskentelyn saman aihepiirin parissa, mutta halutessasi voit myös ilmoittautua vain toiselle tunneista sillä molemmat ovat erillisiä kokonaisuuksia.

Mitä "kaikki tasot" tarkoittaa?

Jos mietit, onko "kaikille tasoille" tarkoitettu tunti sinulle liian helppo tai liian vaikea, vastaus on todennäköisesti ei! Nämä tunnit eivät ole vasta-alkajille, mutta käsitellyistä aiheista on hyötyä kaikille oppilaille tanssitaustasta riippumatta. Myös kokeneille tanssijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tunnin aiheesta erinomaisten opettajien seurassa.

Täytyykö minun olla Amigos del Tangon jäsen?

Tunneille osallistuminen edellyttää Suomessa asuvilta Amigos del Tango ry:n jäsenyyttä. Jos et vielä ole jäsen tai jäsenmaksusi vuodelle 2018 on maksamatta mainitse asiasta ilmoittaumislomakkeen remarks–kohdassa niin otamme sinuun yhteyttä. Ulkomailla asuvilta ei vaadita jäsenyyttä.

Muuta kysyttävää? Kirjoita osoitteeseen info@tango.fi

----------------------------------

TUNTIOHJELMA SUOMEKSI

Pe 25.5.
19:00-20:30 Paritekniikkaa: Oman tasapainon rakentaminen elegantin, rennon ja varman liikkeen saavuttamiseksi kävelyssä ja pivoteissa (kaikki tasot)

La 26.5.
13:00-14:30 Tangoseminaari, osa 1: Käteviä kuvioita lähiotteessa (keskitaso/edistyneet)
14:45-16:15 Milongaseminaari, osa 1: Milongan perusteista, rytmeistä ja rakenteesta (kaikki tasot)
16:30-18:00 Soolotekniikka (kaikki tasot): Seuraajien tekniikkaa, Noelia Barsi + Viejien tekniikkaa, Giorgio Regnoli
*ilman paria

Su 27.5.
13:00-14:30 Tangoseminaari, osa 2: Käännöksiä ja planeoita käännöksissä viejille ja seuraajille (keskitaso/edistyneet)
14:45-16:15 Milongaseminaari, osa 2: Vanhojen milonguerojen milongakuvioita (kaikki tasot)

Hinnat: 25€/tunti, kaikki 5 parituntia 115€

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

QUESTIONS ABOUT THE REGISTRATION:

Do I have to register with a partner?

Joint registration in couples is required for all classes except solo technique. You can sign up for the couple workshops on your own, but your registration will not be confirmed until a partner has been found. This is why it’s a good idea to be active and look for a partner at tango lessons and milongas. Even if you don't have a partner you should definitely take the lesson for followers/leaders on Saturday and come to the evening milonga afterwards!

Do my partner and I pay for the workshops together or separately?

Registration for all workshops except solo technique takes place in couples and we ask that one half of a couple pays for both partners' workshops.

Can I attend only one part of a mini-seminar?

Yes you can. Taking both classes is highly recommended but not compulsory. The two-part structure gives continuity to the process of learning and makes it possible for the group to work on a topic in a more focussed, intense way, but you are free to register for only one of the two classes if you wish as each has a separate theme.

What does "all levels" mean?

If you are wondering whether an "all levels" workshop is too easy or too difficult for you, the answer is probably no! These classes are not meant for absolute beginners but the themes that are dealt with are useful for all students regardless of their dance background. Also for experienced dancers who wish to deepen their understanding of the topic with excellent teachers.

Do I have to be a member of Amigos del Tango?

In order to attend the workshops all Finnish residents must be members of Amigos del Tango. If you are not a member yet, or if you have not yet paid your membership fee for 2018, please mention this in the "remarks" field on the registration form and we will contact you as soon as possible. Membership is not required of participants who live outside Finland.

Other questions? Write to us at info@tango.fi

--------------------------------

WORKSHOP PROGRAMME

Fri 25.5.
19:00-20:30 Couple Technique: Build your own balance and use it for elegant, relaxed and secure movement in the walk and pivots (all levels)

Sat 26.5.
13:00-14:30 Tango Seminar, part 1: Useful figures in close embrace (intermediate/advanced)
14:45-16:15 Milonga Seminar, part 1: Basics of milonga, rhythm and structure (all levels)
16:30-18:00 Solo Technique (all levels): Technique for followers, Noelia Barsi + Technique for leaders, Giorgio Regnoli
*no partner required

Sun 27.5.
13:00-14:30 Tango Seminar, part 2: Turns and planeos in turns for both roles (intermediate/advanced)
14:45-16:15 Milonga Seminar, part 2: Old milonguero figures for milonga (all levels)

Prices: 25€/workshop, all 5 workshops for couples 115€


Organization
Amigos del Tango Ry
Contact organization

Facebook