Sergiy Podbolotnyy & Elena Sergienko logo
Amigos del Tango Ry

Sergiy Podbolotnyy & Elena Sergienko

October 13, 2018 - October 14, 2018

Reservations are closed

Reservations for this event are closed.

 

Event description
*Kun kirjaudut sisään: /
*When you log in:
Joskus sinun täytyy ensin poistaa valinta ruudusta "I have a dance partner" ja klikata sitä uudestaan ennen kuin pääset kirjoittamaan parisi nimen /
Sometimes you have to first uncheck the box "I have a dance partner" and check it again before you can write down your partner's name
--------------------------------------------------------------


Sergiy Podbolotnyy & Elena Sergienko (UKR)
Helsingissä / In Helsinki
12.-15.10.2018
Tunteja la-su + milonga lauantaina 13. lokakuuta /
Workshops Sat-Sun + milonga on Saturday 13 October
El Ático, Kumpulantie 1
Ilmoittautuminen alkaa / Registration starts on 12.9.

Sergiy ja Elena pitävät yhdessä sarjan tunteja El Áticossa 13.-14. lokakuuta ja esiintyvät saman viikonlopun lauantaimilongassa. Vierailun aikana mahdollisuus myös yksityistunteihin. Ilmoittautuminen tunneille alkaa 12. syyskuuta ja se tapahtuu lomakkeella, joka julkaistaan tällä tapahtumasivulla. Osallistujamäärä on rajoitettu. Oletko jo löytänyt parin tunneille? Vielä on aikaa etsiä! Tuntiohjelma ja opettajien esittely alla.
-----------------
Sergiy and Elena will give a series of workshops together at El Ático on 13-14 October and perfom at the Saturday milonga that same weekend. There will also be a possibility for private lessons. Register for the workshops from 12 September using the form posted on this event page. The number of participants is limited. Have you found a partner yet? There's still time to find one! The schedule and more about the teachers below.

-----------------------------------------------------------------------------

TUNTIOHJELMA / WORKSHOP PROGRAMME

La/Sat 13.10.

Tango Basics seminar (All levels)
13:00-14:30
1. Tango Basics I: “Preparing your body and mind for the dance”
Exercises and simple steps to improve axis, posture, balance and tango walk.
14:45-16:15
2. Tango Basics II: “Are there really smooth and simple turns?”
Exercises to improve pivots technique based on simple sequences with ochos.
16:30-18:00
3. Tango Basics III: “The magic of connection.”
What does interaction and communication between partners mean. Leading, following and other secrets of magical embrace.

20:00-02:00 Milonga del Ático: Sergiy & Elena, DJ Jenni:
DJ Jenni Valli + esitys/show: Sergiy Podbolotnyy & Elena Sergienko (UKR)

Su/Sun 14.10.

13:00-14:30
4. “Less is more.”
Caminata as the basic step of tango. Simple ideas to improvise and make your dance interesting. (All levels)
14:45-16:15
5. “Every complicated sequence is made of simple steps.”
Circular dynamics in the mediagiro and giro: how is it different from the other turns. Leader’s and follower’s roles. (All levels)
16:30-18:00
6. “Music does matter!”
How to share music with your partner. Tips for dancing different music. (All levels)

-----------------------------------------------------------------------------

Hinnat: 20€/tunti; alennus 6 tuntia 100€ syyskuun loppuun asti
Prices: 20€/workshop; discount 6 workshops 100€ until the end of September

-----------------------------------------------------------------------------

SERGIY PODBOLOTNYY & ELENA SERGIENKO

(English below) Sergiy aloitti tanssimisen vuonna 2006 ja siitä lähtien hän ei ole koskaan lakannut oppimasta, ensin tanssijana ja myöhemmin opettajana. Vuonna 2010 hän muutti Shanghaihin, jossa perusti TangoGo-tanssiikoulun - yhden Kiinan suurimmista - jolle hän omisti seuraavat kahdeksan vuotta. Sergiy on opettanut ja esiintynyt Australiassa, Kiinassa, Koreassa, Singaporessa ja eri puolilla Eurooppaa. Hän voitti lisäksi Kiinan tango salón-mestaruuden vuonna 2015. Yhdessä kumppaniensa kanssa hän oli mukana järjestämässä Shanghain kansainvälistä tangomaratonia, joka on Aasian tunnetuimpia tangotapahtumia.

Elena aloitti tangon vuonna 2008. Se vei välittömästi kaiken hänen aikansa ja muuttui elämän mullistavaksi intohimoksi. Hän muutti Moskovaan vuonna 2012 ja siitä lähtien tango on ollut hänen ainoa työnsä. Elena on opettanut ja esiintynyt Turkissa, Latviassa, Puolassa, Italiassa, Kiinassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja eri puolilla Venäjää. Lisätietoa Elenan kokemuksesta ja näkemyksistä löytyy hänen nettisivultaan (simplenelegant.com/elena_sergienko_en), joka tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä tangon tanssijoille.

Elena ja Sergiy ovat tunteneet toisensa jo kauan, mutta vuonna 2017 he alkoivat vihdoin työskennellä yhdessä. He oppivat lisää koko ajan ja jakavat mielellään tietämystään toisten tanssijoiden kanssa eri puolilla Eurooppaa. Heille tärkeintä tanssissa on yhteys, yhteys itseen ja pariin, musiikkiin ja rondaan. Jos tämän parin tanssityyliä pitäisi kuvata yhdellä sanalla, tuo sana olisi "eleganssi". Sergiyn ja Elenan tunnit etenevät yksinkertaisesta kohti monimutkaisempaa; tämä rakenne sallii oppilaiden siirtyä perusteista vähitellen hienostuneempaan tanssiin.

---------------------------------

Sergiy started dancing in 2006 and since then he has never stopped learning, first as a dancer and then as a teacher. In 2010 he moved to Shanghai and dedicated 8 years to creating and developing one of the biggest tango schools in China, TangoGo. He has been teaching, performing and dancing in Australia, China, Korea, Singapore and all over Europe. He also won the Tango Salon Championship in China in 2015. Together with his partners he organized the Shanghai International Tango Marathon, one of the best-known tango events in Asia.

Elena came to tango in 2008 and it immediately took up all her time and became a life-changing passion. She moved to Moscow in 2012 and since then tango has been her only job. She has been teaching and performing in Turkey, Latvia, Poland, Italy, China, Ukraine, Belarus and all over Russia. You can find more information about her experience and dance vision on her website (simplenelegant.com/elena_sergienko_en) which is dedicated to useful tips for tango dancers.

Elena and Sergey have known each other for ages, but finally started working together in 2017. They learn all the time and love to share their knowledge with dancers all over Europe. The main thing in dancing for them is contact, with themselves and with each other, with the music and with the ronda. If you would look for one word to describe this couple’s dancing style that would be elegance. Their workshops are built from simple to complex which allows their students to go from the basics to a refined dance.

-----------------------------------------------------------------------------

KYSYMYKSIÄ ILMOITTAUTUMISESTA /
QUESTIONS ABOUT THE REGISTRATION (ENGLISH below ->)

Täytyyko minun ilmoittautua parin kanssa?

Kaikille tunneille ilmoittaudutaan parin kanssa. Kyllä, voit ilmoittautua paritunneille yksinkin, mutta osallistumisesi vahvistuu vasta sitten, kun sopiva pari on löytynyt. Kannattaa siksi olla aktiivinen ja etsiä tanssikaveria esimerkiksi tunneilta ja milongoista tai Facebook-tapahtumasivun kautta.

Mitä "All levels - kaikki tasot" tarkoittaa?

Jos mietit, onko "kaikille tasoille" tarkoitettu tunti sinulle liian helppo tai liian vaikea, vastaus on varmasti molemmissa tapauksissa ei! Nämä tunnit eivät ole vasta-alkajille, mutta käsitellyistä aiheista on hyötyä kaikille oppilaille tanssitaustasta riippumatta. Myös kokeneille tanssijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tunnin aiheesta erinomaisten opettajien seurassa.

Voinko ilmoittautua vain yhdelle lauantain tangoseminaarin tunneista?

Kyllä voit. Kaikille kolmelle tunnille osallistuminen on ehdottomasti suositeltavaa mutta ei välttämätöntä.

Maksammeko parini kanssa tunneista yhdessä vai erikseen?

Tunneille ilmoittaudutaan yhdessä ja pyydämme, että tanssiparin yksi osapuoli maksaa molempien osuudet tunneista.

Täytyykö minun olla Amigos del Tangon jäsen?

Tunneille osallistuminen edellyttää Suomessa asuvilta Amigos del Tango ry:n jäsenyyttä. Jos et vielä ole jäsen tai jäsenmaksusi vuodelle 2018 on maksamatta mainitse asiasta ilmoittaumislomakkeen kohdassa "remarks" niin otamme sinuun yhteyttä. Jäsenmaksu loppuvuodelle on 15€. Ulkomailla asuvilta ei vaadita jäsenyyttä.

Muuta kysyttävää? Kirjoita osoitteeseen info@tango.fi

--------------------------------------------------------------

QUESTIONS ABOUT THE REGISTRATION

Do I have to register with a partner?

Registration in couples is required for all classes. Yes, you can sign up for the couple workshops on your own, but your registration will not be confirmed until a partner has been found. This is why it’s a good idea to be active and look for a partner yourself at tango lessons and milongas, for example, or by posting on the Facebook event page.

What does "all levels" mean?

If you are wondering whether an "all levels" workshop is too easy or too difficult for you, the answer is likely to be no in both cases! These classes are not meant for absolute beginners but the themes that are dealt with are useful for all students regardless of their dance background. Also for experienced dancers who wish to deepen their understanding of the topic with excellent teachers.

Can I take only one part of the tango seminar on Saturday?

Yes, you can. Attending all three lessons is highly recommended but not compulsory.

Do my partner and I pay for the workshops together or separately?

Registration for all workshops takes place in couples and we ask that one half of a couple pays for both partners' workshops.

Do I have to be a member of Amigos del Tango?

In order to attend the workshops all Finnish residents must be members of Amigos del Tango. If you are not a member yet, or if you have not yet paid your membership fee for 2018, please mention this in the "remarks" field on the registration form and we will contact you as soon as possible. The fee is 15€ until the end of the year. Membership is not required of participants who live outside Finland.

Other questions? Write to us at info@tango.fi

Organization
Amigos del Tango Ry
Contact organization