Belén Martinez & Niko Carambas logo
Amigos del Tango Ry

Belén Martinez & Niko Carambas

May 31, 2019 - June 2, 2019

Reservations are closed

Reservations for this event are closed.

 

Event description
*Kun kirjaudut sisään: /
*When you log in:
Joskus sinun täytyy ensin poistaa valinta ruudusta "I have a dance partner" ja klikata sitä uudestaan ennen kuin pääset kirjoittamaan parisi nimen /
Sometimes you have to first uncheck the box "I have a dance partner" and check it again before you can write down your partner's name
--------------------------------------------------------------

Amigos del Tango ry, Helsinki www.tango.fi

Niko Carambas & Belen Martínez (CL) Helsingissä / In Helsinki

31.5-2.6.2019

Tunteja pe-su, milonga + esitys la 1.6 /
Workshops Fri-Sun, milonga + show on 1.6

El Ático, osoite Kumpulantie 1, 8. kerros (*PAITSI viejien tekniikka 2. krs!)
El Ático, address Kumpulantie 1, 8th floor (*EXCEPT technique for leaders on the 2nd floor!)

----------------------------------------------------------------

OHJELMA / PROGRAMME

Perjantain tunnille et tarvitse paria!
Tunnit la-su: ilmoittautuminen pareittain
----------
No partner needed for the workshop on Friday!
Workshops Sat-Sun: registration in couples

PE/FRI 31.5

-> 19:00-20:15 WS1 (Kaikki tasot/All levels)
Seuraajien tekniikkaa / Technique for followers, Belen Martínez

Viejien tekniikkaa / Technique for leaders, Niko Carambas (2 Krs./2nd Floor)

LA/SAT 1.6

-> 13:00-14:15 WS2 (Kaikki tasot/All levels)
Tango: Vapaa jalka. Dissosiaatio seuraajan vapaan jalan käytössä ja viejän vapaa jalka energian lähteenä.

Tango: ‘Free Legs’ study of the dissociation elements for the use of the free leg of the follower, or energy use from the leader's free leg.

-> 14:30-15:45 WS3 (Keskitaso/Intermediate)
Tango: Vapaan jalan ja tukijalan sacada. Erilaisia helppoja sacadoja viejälle ja seuraajalle.

Tango: Sacadas. Free leg sacada, standing leg sacada, push, pull and role change. Distribution of the axis for the leader and follower to make different, easy sacadas.

-> 16:00-17:15 WS4 (Kaikki tasot/All levels)
Milonga: tanssi milongaa, ei tangoa. Mitä tarkoittavat “bounce, “traspié” ja “lisa”?

Milonga: A personal approach to dancing milonga, without dancing tango. Introduction to “Bounce”- “Traspié” - “Lisa”.


20:00-02:00 MILONGA:
Milonga de las Rosas + esitys/show: Niko Carambas y Belén Martínez

SU/SUN 2.6

-> 13:00-14:15 WS5 (Kaikki tasot/All levels)
Tango: vanhojen milonguerojen kuvioita. Uusia mahdollisuuksia tanssiotteen vaihtelun avulla. Keskity ideaan, älä askeliin.

Tango: Old Milonguero Figures. Classical old milongueros' steps and figures; more possibilities in our dancing through the embrace. Focus on the concept, not the steps.

-> 14:30-15:45 WS6 (Kaikki tasot/All levels)
Valssi: musiikin käyttö kävelyssä ja käännöksissä.

Vals: Taking the basic music to the walk and turn.

----------------------------------------------------------------

HINNAT / PRICES

20€ / workshop

----------------------------------------------------------------

(English below)

Niko ja Belen ovt tanssineet yhdessä vuodesta 2012. He ovat kotoisin Santiagosta, Chilestä ja muuttivat vuonna 2017 Buenos Airesiiin, jossa ovat työskennelleet useissa tanssiryhmissä, mm. Vanessa Villalban ja Facundo Piñeron Cruxe Tangossa ja Francisco Forqueran Tango Esenciassa. Vuonna 2018 he olivat mukana Tango Chile Productionsin tangoshow'ssa "Te Amo Tango", jossa oli 6 muusikkoa ja 12 tanssijaa, ja kiersivät tämän esityksen mukana eri puolilla Chileä.

Niko ja Belen ovat esiintyneet ja opettaneet monissa kaupungeissa Chilessä, Uruguayssa, Argentiinassa ja äskettäon myös Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Tällä ensimmäisellä Euroopan kiertueellaan he opettavat Tangorrión-koulussa Belgiassa ja olivat mukana Berliinin Trasnochando-festivaalilla. Tämä on heidän ensimmäinen vierailunsa Suomeen.

Heidän opetusmetodinsa keskeinen konsepti on jakaa tangotanssi pieniin palasiin, joiden avulla oppilas voi lopulta parantaa tanssiaan. He käyttävät tunneillaan alusta asti harjoituksia, jotka on suunniteltu tämän konseptin oppimiseen. He käyttävät elementtejä modernista tyylistä selittääkseen ja työstääkseen hyvin perinteistä tanssia.
----------English------------

Niko and Belen have been dancing together since 2012. Originally from Santiago, Chile, they moved to Buenos Aires in 2017 where they worked with different dance companies such as Vanessa Villalba and Facundo Piñero’s Cruxe Tango and Francisco Forquera’s Tango Esencia. In 2018, with Tango Chile Productions, they created the tango show “Te Amo Tango” including 6 musicians and 12 dancers, touring in different cities in Chile.

They have performed and taught workshops in different cities in Chile, Uruguay, Buenos Aires and most recently, Mexico and EEUU. In this first trip to Europe, they are based in Belgium working in Tangorrion dance school and recently participated in Trasnochando Tango Festival in Berlin. This will be their first time in Finland.

Their teaching methodology takes the student from the very beginning with exercises designed to learn a particular concept. Their lessons are centred around this concept, which is a way to divide tango dancing into smaller boxes that can ultimately improve the student’s dance. They take elements from a modern style, to explain and work the very traditional dancing.

----------------------------------------------------------------

KYSYMYKSIÄ ILMOITTAUTUMISESTA:
(English below)

Mitä "kaikki tasot" tarkoittaa?

Jos mietit, onko "kaikille tasoille" tarkoitettu tunti sinulle liian helppo tai liian vaikea, vastaus on todennäköisesti ei! Nämä tunnit eivät ole vasta-alkajille, mutta käsitellyistä aiheista on hyötyä kaikille oppilaille tanssitaustasta riippumatta. Myös kokeneille tanssijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tunnin aiheesta erinomaisten opettajien seurassa.

Täytyykö minun ilmoittautua parin kanssa?

Kaikille tunneille *paitsi* yksilötekniikkaan ilmoittaudutaan parin kanssa. Kannattaa siksi olla aktiivinen ja etsiä tanssikaveria esimerkiksi tunneilta ja milongoista ja Facebookin kautta - voit hakea paria tämän Facebook-tapahtuman kautta tai ryhmässä https://www.facebook.com/groups/296232484498929/ . Ilman pariakin kannattaa ehdottomasti tulla yksilötunnille ja lauantaimilongaan katsomaan esitystä!

Maksammeko parini kanssa tunneista yhdessä vai erikseen?

Kaikille muille tunneille paitsi perjantain yksilötunneille ilmoittaudutaan yhdessä ja pyydämme, että tanssiparin yksi osapuoli maksaa molempien osuudet näistä tunneista.

Täytyykö minun olla Amigos del Tangon jäsen?

Tunneille osallistuminen edellyttää Suomessa asuvilta Amigos del Tango ry:n jäsenyyttä. Jos et vielä ole jäsen tai jäsenmaksusi vuodelle 2019 (25€) on maksamatta mainitse asiasta ilmoittaumislomakkeen remarks–kohdassa niin otamme sinuun yhteyttä. Ulkomailla asuvilta ei vaadita jäsenyyttä.

Muuta kysyttävää? Kirjoita osoitteeseen info@tango.fi

----------------------------------------------------------------

QUESTIONS ABOUT THE REGISTRATION:

What does "all levels" mean?

If you are wondering whether an "all levels" workshop is too easy or too difficult for you, the answer is probably no! These classes are not meant for absolute beginners but the themes that are dealt with are useful for all students regardless of their dance background. Also for experienced dancers who wish to deepen their understanding of the topic with excellent teachers.

Do I have to register with a partner?

Registration in couples is required for all classes *except* solo technique. This is why it’s a good idea to be active and look for a partner at tango lessons and milongas and on Facebook - you can search for a partner by posting on this event or in this group https://www.facebook.com/groups/296232484498929/. Even if you don't have a partner you should definitely take the individual lesson on Friday and come to the milonga on Saturday and see the show!

Do my partner and I pay for the workshops together or separately?

Registration for all workshops except solo workshops on Friday takes place in couples and we ask that, for these workshops, one half of the couple make the payment for both partners.

Do I have to be a member of Amigos del Tango?

In order to attend the workshops all Finnish residents must be members of Amigos del Tango. If you are not a member yet, or if you have not yet paid your membership fee for 2019 (25€), please mention this in the "remarks" field on the registration form and we will contact you as soon as possible. Membership is not required of participants who live outside Finland.

Other questions? Write to us at info@tango.fi

Organization
Amigos del Tango Ry
Contact organization

Facebook